7. “Η ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΣΩΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΑΙΩΝΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΥ” (Κεφάλαιον 7).

    Κεφάλαιον 7, Συνέχεια από το Κεφάλαιον 6   “Λόγοι διδακτοί Πνεύματος” (1Κορ.2:13) Διακονία πνευματικών μηνυμάτων μέσω διαδικτύου προς δόξαν Θεού Σειρά Βιβλικών μελετών επί ΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΚΑΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΙΩΝΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΥ   ΜΕΡΟΣ … Continue reading

6. “Η ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΣΩΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΑΙΩΝΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΥ” (Κεφάλαιον 6).

Κεφάλαιον 6, Συνέχεια από το Κεφάλαιον 5   “Λόγοι διδακτοί Πνεύματος” (1Κορ.2:13) Διακονία πνευματικών μηνυμάτων μέσω διαδικτύου προς δόξαν Θεού   Σειρά Βιβλικών μελετών επί ΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΚΑΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΙΩΝΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΥ   ΜΕΡΟΣ Α’: … Continue reading

5. “Η ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΣΩΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΑΙΩΝΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΥ” (Κεφάλαιον 5).

Κεφάλαιον 5  Συνέχεια από το Κεφάλαιον 4 “Λόγοι διδακτοί Πνεύματος” (1Κορ.2:13) Διακονία πνευματικών μηνυμάτων μέσω διαδικτύου προς δόξαν Θεού Σειρά Βιβλικών μελετών επί ΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΚΑΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΙΩΝΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΥ   ΜΕΡΟΣ Α’: Η ΕΝ … Continue reading

4. “Η ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΣΩΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΑΙΩΝΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΥ” (Κεφάλαιον 4).

Κεφάλαιον 4, Συνέχεια από Κεφάλαιον 3   “Λόγοι διδακτοί Πνεύματος” (1Κορ.2:13) Διακονία πνευματικών μηνυμάτων μέσω διαδικτύου προς δόξαν Θεού   Σειρά Βιβλικών μελετών επί ΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΚΑΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΙΩΝΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΥ   ΜΕΡΟΣ Α’: Η … Continue reading

3. “Η ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΣΩΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΑΙΩΝΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΥ” (Κεφάλαιον 3).

Κεφάλαιον 3  Συνέχεια από Κεφάλαιον 2 “Λόγοι διδακτοί Πνεύματος” (1Κορ.2:13) Διακονία πνευματικών μηνυμάτων μέσω διαδικτύου προς δόξαν Θεού   Σειρά Βιβλικών μελετών επί ΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΚΑΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΙΩΝΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΥ   ΜΕΡΟΣ Α’: Η ΕΝ … Continue reading

2. “Η ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΣΩΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΑΙΩΝΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΥ” (Κεφάλαιον 2).

Κεφάλαιον 2 Συνέχεια από Κεφάλαιον 1 “Λόγοι διδακτοί Πνεύματος” (1Κορ.2:13) Διακονία πνευματικών μηνυμάτων μέσω διαδικτύου προς δόξαν Θεού Σειρά Βιβλικών μελετών επί ΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΚΑΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΙΩΝΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΥ   ΜΕΡΟΣ Α’ : H ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ … Continue reading

1. “Η ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΣΩΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΑΙΩΝΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΥ” (Κεφάλαιον 1).

Κεφάλαιον 1 Συνέχεια από ΕΙΣΑΓΩΓΗ “Λόγοι διδακτοί Πνεύματος” (1Κορ.2:13) Διακονία πνευματικών μηνυμάτων μέσω διαδικτύου προς δόξαν Θεού   Σειρά Βιβλικών μελετών επί ΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΚΑΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΙΩΝΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΥ   ΜΕΡΟΣ Α’ : H ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ … Continue reading

1. LE SALUT EN CHRIST ET LA QUESTION DE LA SÉCURITÉ ÉTERNELLE DU CROYANT [Chapitre 1].

Chapitre 1 Suite de l’INTRODUCTION “Paroles enseignées par l’Esprit” (1Cor.2:13) Un ministère par courriel pour la Gloire de Dieu. Une série d’études bibliques sur LE SALUT EN CHRIST ET LA QUESTION DE LA SÉCURITÉ ÉTERNELLE DU CROYANT PARTIE A’ : – … Continue reading

«Η ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΣΩΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΑΙΩΝΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ» [Πρόλογος & Εισαγωγή].

“Λόγοι διδακτοί Πνεύματος” (1Κορ.2:13) Διακονία πνευματικών μηνυμάτων μέσω διαδικτύου προς δόξαν Θεού   Σειρά Βιβλικών μελετών επί ΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΚΑΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΙΩΝΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ (Η χρησιμοποιηθείσα έκδοση είναι η του ΒΑΜΒΑ της Βιβλικής Εταιρίας)   … Continue reading

LE SALUT EN CHRIST ET LA QUESTION DE LA SÉCURITÉ ÉTERNELLE DU CROYANT [PRÉFACE & INTRODUCTION].

« Paroles enseignées par l’Esprit » (1Cor.2:13) Un ministère par courriel pour la Gloire de Dieu Une série d’études bibliques sur LE SALUT EN CHRIST ET LA QUESTION DE LA SÉCURITÉ ÉTERNELLE DU CROYANT (La version utilisée est la LSG et exceptionnellement … Continue reading

Ανακοίνωση τού Γιάννη Μπαλτατζή:

Αγαπητοί μου, Συνθήκες ανεξάρτητες της θελήσεώς μου με ανάγκασαν να διακόψω την αποστολή των πνευματικών μηνυμάτων μου επί ορισμένους μήνες. Θεού θέλοντος, ελπίζω να συνεχίσω προσεχώς την αποστολήν νέων μηνυμάτων στα πλαίσια μιάς νέας πολύ ενδιαφερούσης πνευματικής σειράς την οποία … Continue reading

Το βδέλυγμα της ομοφυλοφιλίας

“Λόγοι διδακτοί Πνεύματος” (1Κορ.2:13) Διακονία πνευματικών μηνυμάτων μέσω διαδικτύου προς δόξαν Θεού Το συνημμένο άρθρο περί του βδελύγματος της ομοφυλοφιλίας συνετάγη και απεστάλη, το έτος 2001, σε μιά ημερησία εφημερίδα των Βρυξελλών. Δεν έγινε δεκτό για δημοσίευση! Έτσι, απεφάσισα να … Continue reading

Le paradoxe concernant la naissance de Jésus

“Paroles enseignées par l’Esprit” (2Cor.2:13) Un ministère par courriel pour la Gloire de Dieu  Le paradoxe concernant la naissance de Jésus  “Et, sans contredit, le mystère de la piété est grand: celui qui a été manifesté en chair, justifié par … Continue reading

«… Il ne te traite pas selon ton iniquité »(Job 11:6)

« Paroles enseignées par l’Esprit » (1Cor.2:13) Un ministère par courriel pour la Gloire de Dieu.  «… il ne te traite pas selon ton iniquité » (Job 11:6)  COMMENT DIEU NOUS TRAITE (Aspects de la Gloire de Dieu) Concernant nos péchés : Job 11:1-20; Esd.9:10-15; … Continue reading

Les enfants de Dieu et le sceau de leur authenticité

« Paroles enseignées par l’Esprit » (1Cor.2:13) Un ministère par courriel pour la Gloire de Dieu. LES ENFANTS DE DIEU ET LE SCEAU DE LEUR AUTHENTICITÉ (Vases d’honneur et vases d’un usage vil)  « Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste … Continue reading

Mais tous unanimement se mirent à s’excuser… (Luc 14:18)

« Paroles enseignées par l’Esprit » (1Cor.2:13) Un ministère par courriel pour la Gloire de Dieu  « Mais tous unanimement se mirent à s’excuser… » (Luc 14:18)  EXCUSES La parabole du Grand Souper (Luc 14:16-24) Introduction Les nombreuses épreuves par lesquelles ma famille et moi-même sommes … Continue reading

Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom…

« Paroles enseignées par l’Esprit » Un ministère par courriel pour la Gloire de Dieu (RÉVEIL SPIRITUEL)   « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom… »  « Quand je fermerai le ciel et qu’il n’y aura point de pluie, quand j’ordonnerai aux sauterelles de … Continue reading

La bonté de Dieu te pousse à la repentance…

“Paroles enseignées par l’Esprit” Un ministère par courriel pour la Gloire de Dιeu. La bonté de Dieu te pousse à la repentance… «Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que … Continue reading

«Pleurer sur plusieurs de ceux qui ont péché… »

“Paroles enseignées par l’Esprit” Un ministère par courriel pour la Gloire de Dieu. «Pleurer sur plusieurs de ceux qui ont péché… »  «Pleurer sur plusieurs de ceux qui ont péché et qui ne se sont pas repentis…»             Nous nous trouvons … Continue reading

Le Fils de l’homme est venu, non pour être servi, mais pour servir…

Il y a déjà quelque temps, que, lors d’un moment de prière, mon esprit a eu une étrange expérience, une expérience interpellante, un dialogue basé sur la Parole de Dieu! Je ne me rappelle pas exactement les détails mais bien … Continue reading

« Présenter à Dieu tout homme, devenu parfait en Christ… » (Col.1:28)

“Paroles enseignées par l’Esprit” (1Cor.2:13) Un ministère par courriel pour la Gloire de Dieu. « Présenter à Dieu tout homme, devenu parfait en Christ» “C’est lui que nous annonçons, exhortant tout homme, et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de … Continue reading

«La crainte n’est pas dans l’amour, mais l’amour parfait bannit la crainte…»

La grâce de Dieu m’a aidé à comprendre mieux – entre autres – une grande et glorieuse vérité de Sa Parole et de Son caractère, en utilisant le comportement d’un chat: Quelques amis de notre fille, sachant qu’elle aime beaucoup … Continue reading

Le Saint-Esprit survenant sur vous… (Ac.1:8)

“Paroles enseignées par l’Esprit” (1Cor.2:13) Un ministère par courriel pour la Gloire de Dieu. « Le Saint-Esprit survenant sur vous… » (Ac.1:8)  « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la … Continue reading

Recommande ton sort à l’Éternel

“Paroles enseignées par l’Esprit” (1Cor.2:13) Un ministère par courriel pour la Gloire de Dieu. RECOMMANDE TON SORT À L’ÉTERNEL…  « Confie-toi en l’Éternel, et pratique le bien; aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l’Éternel tes … Continue reading

«Le Seigneur ne tarde pas dans l’accomplissement de la promesse… »

“Paroles enseignées par l’Esprit” (1Cor.2:13) Un ministère par courriel pour la Gloire de Dieu.  « Le Seigneur ne tarde pas dans l’accomplissement de la promesse… » « Le Seigneur ne tarde pas dans l’accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient ; mais il … Continue reading